Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 Αίγλη Zαππείου, Αθήνα

Σε ποιους απευθύνεται

 • Iατρούς
 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Εκπροσώπους της Πολιτείας
 • Ασθενείς, φροντιστές
 • Εκπροσώπους Ακαδημαϊκής Κοινότητας
 • Στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων
 • Εκπροσώπους φορέων και οργανισμών του κλάδου υγείας
 • Πάροχους υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές)
 • Εκπροσώπους δομών ψυχικής υγείας
 • Φοιτητές
 • Δημοσιογράφους υγείας
 • ORGANIZED BY
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ