Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 Αίγλη Zαππείου, Αθήνα

Στόχος του συνεδρίου

Στόχος του Συνεδρίου είναι να συνεχιστεί και φέτος ο διάλογος εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των σημαντικών διεθνών οργανισμών, των ασθενών και των φροντιστών τους πάνω στα κρίσιμα και επίκαιρα θέματα της ψυχικής υγείας στη χώρα μας, με έμφαση στις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση τους.

  • ORGANIZED BY
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ