Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 Αίγλη Zαππείου, Αθήνα

Θεματολογία

 • Οι διαστάσεις της ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα και παγκοσμίως
 • Πολιτικές για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα: Η ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και οι νέες προκλήσεις σε περιβάλλον κρίσης
 • Ψυχιατρική Φροντίδα και Δικαιώματα Ασθενών
 • Πρόσβαση στις ψυχιατρικές θεραπείες στην Ελλάδα σήμερα
 • ORGANIZED BY
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ